Technologie-odzysku.pl

Strona internetowa
dla firmy:
Klient
Technologie odzysku surówców
Bezpośredni odnośnik
www.technologie-odzysku.pl
Data publikacji
grudzień 2015
Wykorzystane usługi:
Strona www
SEO
Content marketing
Video content marketing
Social media

Responsywna strona internetowa z rozbudowaną treścią informacyjną

Opracowanie wizualne strony internetowej, elementów graficznych oraz tekstów marketingowych z uwzględnieniem słów kluczowych

Rysunki techniczne,
wizualizacje i animacja

Przygotowanie serii rysunków technicznych oraz animacji działania schematu

Szczegółowy
zakres działań:
2015
Strona www
Opracowanie firmowej strony internetowej
2014
Animacja
Realizacja animacji przedstawiającej
proces działania schematu
Ilustracje
Przygotowanie serii projektów
technicznych wg wytycznych klienta