Magazyn Starmaker

Usługa dla firmy:
Klient
Starmaker
Data publikacji
październik 2016
Wykorzystane usługi:
Content marketing
Fotografia marketingowa

Layout magazynu kolorowego
/moda i modelling/

Projekt i skład czasopisma kolorowego do wersji online i druku

Szczegółowy
zakres działań:
2016
Fotografia
Obróbka zdjęć dostarczonych przez klienta
Branding
Opracowanie elementów identyfikacji wizualnej
Magazyn
Projekt i skład czasopisma