Zdjęcia marketingowe
dla firmy:
Klient
Hotel Dwa Księżyce
Bezpośredni odnośnik
www.dwaksiezyce.pl
Data realizacji
czerwiec 2018
Wykorzystane usługi:
Fotografia marketingowa
Content marketing
Strona www

Sesja fotograficzna

Zdjęcia marketingowe hotelu

Szczegółowy
zakres działań:
2018
Sesja fotograficzna
Wykonanie sesji zdjęciowej hotelu + postprodukcja zdjęć